Belépés
Hírlevél
Felhasználási feltételek

 Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Biker Kft. portálján elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. A Biker Kft. ellenőrzheti a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat és szükség esetén moderálhatja azt. A Biker Kft., mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

 

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Biker Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

 

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Biker Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Biker Kft. minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a Biker Kft. rendszeréből.

 

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

 

- A Biker Kft. portálja bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; 

- A Biker Kft. számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet; 

- Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); 

- A Biker Kft. weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 

- Megszerzett anyagok publikálása; 

- Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; 

- Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a ˝spam˝, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, agresszív vagy témán kívüli (˝offtopic˝) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban rövid időn belül ˝flood˝-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban több alkalommal helyezi el, vagy: 

- Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül; 

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Biker Kft. támogatja vagy hagyta jóvá; 

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; 

- Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek (károkozó szoftverek) továbbítása; 

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; 

- Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. 

 

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

 

E-mail címek, adatok módosítása, törlése

 

Ezen adatokat a felhasználó a bejelentkezéséhez kapcsolódó adatlapon tudja módosítani, illetve a bejelentkezése után megjelenő menüben véglegesen törölni. Törlés esetén minden - a rendszerbe felvitt - elem törölve lesz. A Biker Kft. nem tehető felelőssé az adatok felhasználó általi véletlen törléséért, továbbá azért, ha a felhasználó az azonosításához szükséges felhasználónevet és jelszót nem megfelelően őrzi, az harmadik fél birtokába juthat és a harmadik fél ezzel visszaélve módosításokat hajt végre a bejelentkezéshez kapcsolódó adatterületen.

 

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése

 

Megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a biker@biker.hu címen.

 

Szavatosság kizárása

 

A Biker Kft. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Biker Kft. portálján szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Biker Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

 

A Biker Kft. portálján minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a portálon keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, ˝ahogy vannak˝, úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Ön beleegyezik abba, hogy a Biker Kft. weboldalát kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Biker Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 

Minden, a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

 

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Biker Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

Kártalanítás, kártérítés

 

Ön beleegyezik abba, hogy a Biker Kft.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön a portál használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Biker Kft. írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

 

Nemzetközi használat

 

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Nem kell többet tekerni a friss hírekért!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb hazai és nemzetközi hírekről, eseményekről, kivételes akciókról!

A Biker.hu oldal ún. cookie-kat használunk szolgáltatásaink teljesebb körű biztosításához.
Elfogadom
Elfogadom
 
A
a jobb felső sarokban lévő kosárba került.
A kosárra kattintva a fizetés gombbal bármikor megrendelheti.
Már most megrendelem